เกาลัด

เกาลัดเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะพบ เกาลัด หรือลูก เกาลัด ชนิดมีขนคล้ายเงาะที่เปลือกหุ้มเมล็ด เกาลัดอีกพันธุ์ที่มีความแปลกตาออกไป เป็นพันธุ์ไม้มงคลจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดคล้ายกำมะหยี่สีแดง เมล็ดเกาลัดที่อยู่ในเปลือกหุ้มเมื่อสุกจะมีสีน้ำตาลเข้ม จึงเรียกง่ายๆว่าเป็นเกาลัดเปลือกกำมะหยี่ เกาลัดเปลือกกำมะหยี่สีแดง หรือเกาลัดแดง กำมะหยี่แดง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล พันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง

 

เกาลัด kaolud

เกาลัด การปลูกเกาลัด    เกาลัด

 

เกาลัดแดง

เกาลัดแดง เป็นไม้ที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสร้างลำต้น อีกทั้งเกาลัดมีใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยร่วง เกาลัดจึงสามารถให้ร่มเงา กรองฝุ่นละออง ลดมลภาวะ รวมทั้งลดสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี เกาลัดเกาลัดแดงจึงเป็นตัวเลือกที่ดี ถ้าต้องการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ให้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะเกาลัดแดงซึ่งให้ดอกผลเกาลัดที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้งรูปแบบของดอกผลของเกาลัดแดงค่อนข้างสะดุดตา สวยงามกว่าเกาลัดพันธุ์อื่นๆ

 

เกาลัด

ช่อเกาลัด เกาลัด

การปลูกเกาลัด

เกาลัดกำมะหยี่ การปลูกเกาลัดทำได้จากเมล็ด และการตอนกิ่ง ดอกเป็นช่อสีชมพูอ่อน มีดอกขนาดเล็ก เมื่อติดผลจะได้เป็นช่อเกาลัดเปลือกสีเขียวก่อน เมื่อเริ่มสุกสีของเปลือกหุ้มเมล็ดจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง และปริออกแสดงให้เห็นถึงเมล็ดเกาลัดที่อยู่ด้านใน ซึ่งอาจมีเมล็ดอยู่ 1-4 เมล็ด ลูกเกาลัดจะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม เมื่อ เกาลัดแดง ออกดอกและผลเต็มต้น จนกระทั่งมีเปลือกกำมะหยี่สีแดง ดูสวยมาก เกาลัด เกาลัดแดง

โดยทั่วไปการปลูกเกาลัด ต้องอาศัยความอดทนและการรอคอย สมัยก่อนเคยมีความเชื่อกันว่าปลูกเกาลัดในประเทศไทยไม่ได้ แต่ที่จริงแล้วการปลูกเกาลัดแดงสามารถทำได้ และผลิดอกออกผลได้เป็นอย่างดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกจากเมล็ดเกาลัด(ลูกเกาลัด) หรือตอนกิ่งก็ตาม (สามารถดูรายละเอียดการปลูกเกาลัดได้ในหัวข้อพันธุ์ไม้)

ส่วนใหญ่การปลูกเกาลัด นิยมปลูกในเขตหนาว แต่ในประเทศไทยก็ปลูกได้ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลาง และจัดว่าเป็นไม้มงคลที่เป็นต้นไม้หายากและน่าปลูกชนิดหนึ่ง

นอกจากนี้เกาลัดยังมีส่วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน ต้นเกาลัดมีใบขนาดกลาง ใบเกาลัดจึงสามารถให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี เกาลัดจึงเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้ตามบ้าน อย่างไรก็ตามเมื่อต้นเกาลัดมีขนาดโตขึ้น อาจต้องหาพื้นที่ในการลงพื้นดิน เนื่องจากต้นเกาลัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาได้ค่อนข้างกว้าง

เมล็ดเกาลัดหาดูได้ตามเยาวราช ที่นำมาคั่วด้วยทราย

 

 

 

 

 

พันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะพบเกาลัด หรือลูกเกาลัดชนิดมีขนคล้ายเงาะที่เปลือกหุ้มเมล็ดเกาลัด เกาลัดอีกพันธุ์ที่มีความแปลกตาออกไป เป็นพันธุ์ไม้มงคลจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดคล้ายกำมะหยี่สีแดง เมล็ดเกาลัดแดง ที่อยู่ในเปลือกหุ้มเมื่อสุกจะมีสีน้ำตาลเข้ม จึงเรียกง่ายๆว่าเป็น เกาลัดเปลือกกำมะหยี่ เกาลัดเปลือกกำมะหยี่สีแดง หรือลูกเกาลัดกำมะหยี่แดง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล พันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง

เกาลัดเป็นไม้ที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสร้างลำต้น อีกทั้งเกาลัดแดงมีใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยร่วง จึงสามารถให้ร่มเงา กรองฝุ่นละออง ลดมลภาวะ รวมทั้งลดสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เกาลัดยังมีส่วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน ต้นเกาลัดมีใบขนาดกลาง ใบเกาลัดจึงสามารถให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี เกาลัดจึงเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้ตามบ้าน อย่างไรก็ตามเมื่อต้นเกาลัดมีขนาดโตขึ้น อาจต้องหาพื้นที่ในการลงพื้นดิน เนื่องจากต้นเกาลัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาได้ค่อนข้างกว้าง

วิธีการปลูกเกาลัด

การปลูกเกาลัดทำได้จากเมล็ดเกาลัด และการตอนกิ่ง ดอกเป็นช่อสีชมพูอ่อน มีดอกขนาดเล็ก เมื่อติดผลจะได้เป็นช่อเกาลัดเปลือกสีเขียวก่อน เมื่อเริ่มสุกสีของเปลือกหุ้มเมล็ดเกาลัดจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง และปริออกแสดงให้เห็นถึงเมล็ดเกาลัดที่อยู่ด้านใน ซึ่งอาจมีเมล็ดเกาลัดอยู่ 1-4 เมล็ด ลูกเกาลัดจะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม เมื่อ เกาลัด ออกดอกและผลเต็มต้น จนกระทั่งมีเปลือกกำมะหยี่สีแดง ดูสวยมาก

การปลูกเกาลัด ต้องอาศัยความอดทนและการรอคอย สมัยก่อนเคยมีความเชื่อกันว่าปลูกเกาลัดในประเทศไทยไม่ได้ แต่ที่จริงแล้วการปลูกเกาลัดสามารถทำได้ และผลิดอกออกผลได้เป็นอย่างดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเกาลัดจากเมล็ดเกาลัด(ลูกเกาลัด) หรือตอนกิ่งก็ตาม (สามารถดูรายละเอียดการปลูกเกาลัดได้ในหัวข้อพันธุ์ไม้)

โดยทั่วไป การปลูกเกาลัด นิยมปลูกในเขตหนาว แต่ในประเทศไทยก็ปลูกได้ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลาง และจัดว่าเป็นไม้มงคลที่เป็นต้นไม้หายากและน่าปลูกชนิดหนึ่ง

เมล็ดเกาลัดหาดูได้ตามเยาวราช ที่นำมาคั่วด้วยทราย

พันธุ์เกาลัด

พันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะพบเกาลัด หรือลูกเกาลัดชนิดมีขนคล้ายเงาะที่เปลือกหุ้มเมล็ดเกาลัด เกาลัดอีกพันธุ์ที่มีความแปลกตาออกไป เป็นพันธุ์ไม้มงคลจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดคล้ายกำมะหยี่สีแดง เมล็ดเกาลัดที่อยู่ในเปลือกหุ้มเมื่อสุกจะมีสีน้ำตาลเข้ม จึงเรียกง่ายๆว่าเป็น เกาลัดเปลือกกำมะหยี่ เกาลัดเปลือกกำมะหยี่สีแดง หรือลูกเกาลัดกำมะหยี่แดง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล พันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง

เกาลัดเป็นไม้ที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสร้างลำต้น อีกทั้งเกาลัดมีใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยร่วง จึงสามารถให้ร่มเงา กรองฝุ่นละออง ลดมลภาวะ รวมทั้งลดสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เกาลัดยังมีส่วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน ต้นเกาลัดมีใบขนาดกลาง ใบเกาลัดจึงสามารถให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี เกาลัดจึงเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้ตามบ้าน อย่างไรก็ตามเมื่อต้นเกาลัดมีขนาดโตขึ้น อาจต้องหาพื้นที่ในการลงพื้นดิน เนื่องจากต้นเกาลัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาได้ค่อนข้างกว้าง

การปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้ที่มีพันธุ์ที่เหมาะสม ไม่มีพิษหรือเป็นอันตรายใดๆต่อผู้คนรอบข้าง จะมีส่วนช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นทุกวัน หนาแน่นขึ้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การใช้น้ำมัน ป่าไม้ แม่น้ำ หิน ดิน ทราย ต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผลิตดังกล่าวได้เนื่องจากเราต้องการใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ผลกระทบที่ตามมาก็คือมลภาวะที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ทั้งฝุ่นละออง ควันพิษ สภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้น น้ำท่วม สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนไปจากเดิมที่ควรเป็นไปอย่างมาก สังเกตได้จากฤดูกาลต่างๆผิดเพี้ยนไปจากเดิม ฤดูหนาวก็ไม่หนาว ฤดูร้อนก็ร้อนมากขึ้น ฤดูฝนอาจมีปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเฉลี่ย รวมทั้งเกิดพายุในแต่ละฤดู ความแรงของพายุต่างๆทั่วโลกมีความรุนแรงมากขึ้น

ถ้าพวกเราไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้บ้าง อนาคตข้างหน้าโลกของเราอาจมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์ก็เป็นได้ จึงควรหันมาใส่ใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อโลกที่เราได้อยู่อาศัยกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเพื่อคนรุ่นถัดๆไปจะได้ไม่ต้องรับภาระในกรณีที่คนรุ่นเราไม่ตระหนักและเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ ลองนึกภาพคนรุ่นถัดไปที่เป็นลูกหลาน ดังนั้นถ้าพวกเราร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพื่อโลก ก็จะทำให้โลกใบนี้อยู่แบบมีสภาวะที่เหมาะสมไม่เป็นพิษภัยต่อคนรุ่นต่อๆไป ปลูกต้นไม้ยืนด้นคนละต้น เริ่มช่วยกันปลูกตั้งแต่วันนี้เพื่อวันข้างหน้า โลกจะได้สวยน่าอยู่ตลอดไป

กลับหน้าหลัก

Google.com

 

Don`t copy text!