Header image www.kaolud.com
เกาลัด เกาลัด เกาลัด www.kaolud.com
line decor
   กลับหน้าหลัก www.kaolud.com
line decor
 
 
 
 
 

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

โหราศาสตร์ มีอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่โบราณไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน ฝรั่ง ทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกประเทศ
เพียงแต่จะมีวิธีแสดงออกมาตามรูปแบบวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ พูดง่ายๆว่ามีอยู่คู่กับโลกใบกลมๆแป้นๆใบนี้มานานมาก…
ดังนั้นโหราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็ว่าได้เพียงแต่จะยอมรับกันหรือไม่เท่านั้นเอง
ในประเทศไทยมักมีคำพูดที่เราชินหูว่า “ดูหมอ” "ดูดวง" แท้ที่จริงแล้วเป็นการไปให้บุคคลที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ตรวจดูดวงชะตา
พร้อมทั้งทำนายทายทักเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจวบจนอนาคตนั่นเอง
บุคคลที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ดังกล่าวนี่เองที่เราๆท่านๆเรียกว่า “หมอดู” บางคนก็เรียกให้เกียรติกันหน่อยว่า “อาจารย์”

การดูหมอ การดูดวง หรือการไปให้หมอดูทำนายชะตาชีวิตจึงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาตลอด
คนส่วนใหญ่ที่มาดูหมอหรือดูดวง มักจะมีปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เองหรืออยู่ในภาวะลังเลสงสัย
ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราสงสัยว่าอาการป่วยที่เราเป็นอยู่จะเป็นโรคนี้โรคนั้นหรือไม่
จึงต้องไปให้หมอตามโรงพยาบาลตรวจเพื่อความแน่ใจ ซึ่งอาจตรวจตามอาการ ตรวจเลือด ฯลฯ
หมอดูก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่สิ่งที่นำมาวินิจฉัยเบื้องต้นนั้นคือ...
ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด เพื่อนำมาคำนวณและสรุปเป็นคำทำนายออกมาที่เราเรียกว่าดูดวงนั่นเอง

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ถูกรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่อดีต อาจมีตกหล่นไปบ้างไม่มากก็น้อย
บางคนก็นำมาประยุกต์ต่อยอดได้ ถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตและความเห็นของแต่ละบุคคล

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้ได้เกือบทุกเพศทุกวัย ถ้ามีความสนใจและความพยายาม
จะแตกต่างกันก็ตอนที่นำไปใช้จริง นำไปทำนายทายทัก ทำให้การดูดวงสามารถชี้เป็นชี้ตาย
จนบางครั้งสามารถทำให้คนหลงงมงายไปเลยก็ยังได้ เปรียบเหมือนกับมีด จะถูกนำไปใช้เป็นอาวุธก็ได้ หรือเข้าครัวทำอาหารก็ได้
คนนำไปใช้ไม่ระวังก็อาจทำให้ผู้อื่นและตนเองบาดเจ็บ แทนที่จะได้รับประโยชน์กลับได้รับโทษ

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน คนที่นำไปใช้ควรนำไปใช้อย่างเหมาะสมตามสมควร
ซึ่งก็เหมือนกับศาสตร์หรือวิชาด้านต่างๆ เช่น แพทย์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ การเงินการบัญชี เป็นต้น

โหราศาสตร์ มีที่มาที่ไป มีเหตุมีผล โปรดใช้วิจารณญาณในการ “ดูหมอ" หรือ "ดูดวง"

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

 

 

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

ดวง ดวงชะตา การดูดวง การพยากรณ์ดวงชะตา

  • กรุณาอย่าให้การดูดวง หรือการพยากรณ์เป็นการกำหนดชะตาชีวิตของคุณไปเสียทุกอย่าง
  • การดูดวงที่ดีนั้นต้องรู้จักนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของบุคคลนั้นๆ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
  • การเชื่อคำทำนายตามดวงจากการดูดวงของหมอดูต่างๆโดยขาดหลักของเหตุผลที่แท้จริง รวมทั้งวิจารณญาณ ไม่เป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำ
  • การดูดวงไม่ได้เป็นการกำหนดทางเดินชีวิต คนหลายคนสามารถอยู่เหนือดวงชะตาได้

 

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

การใช้วิชาโหราศาสตร์ในการดูหมอ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีหลักการคำนวณที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทย จีน พม่า อินเดีย

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

ส่วนที่ต่างกันก็จะอยู่ที่ตัวผู้ที่ใช้วิชาโหราศาสตร์เหล่านั้นมาทำนายหรือผู้ที่เราเรียกว่า "หมอดู" นั่นเอง ทุกวิชาชีพควรมีจรรยาในการประกอบวิชาชีพ เช่น นักหนังสือพิมพ์ควรมีจรรยาบรรณ แพทย์ควรมีจรรยาแพทย์ เป็นต้น

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

หมอดูที่ดีนั้นควรทำนายไปตามหลักการ โดยไม่ทำให้ผู้ที่มาดูดวงไม่ตื่นตระหนกหรือดีใจจนเกินไป การดูดวงเป็นเพียงการประเมินความเป็นไปได้จากเหตุที่เป็นอยู่หรือน่าจะเป็นอยู่ โดยใช้หลักโหราศาสตร์ไปตรวจดูดวงชะตาของผู้ที่ต้องการดูดวง

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

ดังนั้นการดูดวงไม่เป็นการกำหนดชีวิตของผู้ที่นำดวงชะตามาดู เพียงแต่ดูความเป็นไปได้ตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้น การดูหมอหรือดูดวงอาจทำให้งมงายได้ถ้าขาดการพิจารณา การดูหมอหรือดูดวงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาดูดวงแล้วพกพาเอาสติพร้อมทั้งวิจารณญาณมาด้วย อยากให้ผู้ที่ชื่นชอบการดูดวงหรือดูหมอทั้งหลาย
ทำความเข้าใจในเบื้องต้นของการไปดูดวงหรือดูหมอดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

โหราศาสตร์มีที่มาที่ไปเป็นเหตุเป็นผล หมอดูที่นำไปใช้ดูดวงควรนำไปใช้ให้ถูกทาง
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่มาดูหมอหรือดูดวง

 

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง

www.kaolud.com

ชม เกาลัด ต้นเกาลัด ดอกเกาลัด กรุณาคลิกที่นี่...

โหราศาสตร์ ดวง ดูหมอ ดูดวง